Veřejná zakázka: Havarijní stav střechy školní vily Gymnázia Český Brod č.p. 990

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2516
Systémové číslo: P18V00000207
Datum zahájení: 29.03.2018
Nabídku podat do: 19.04.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Havarijní stav střechy školní vily Gymnázia Český Brod č.p. 990
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající střechu objektu tvoří bobrovky, které byly položeny v 90. letech 20. stol. Ty se začaly po uplynutí záruční doby samovolně „hasit“, samovolně praskat a dokonce „střílet“ (nejspíše špatný materiál, špatně vypálené …). Samovolně se u nich uvolňují zajišťovací zámky. Tašky tak sjíždějí do úžlabí, nebo rovnou padají na zem a tím ohrožují bezpečnost nájemníků a jejich dětí. V mnoha případech je vše pohledově v pořádku, tašky jsou na svém místě, ale jsou podélně prasklé a dovnitř proniká vlhkost či rovnou zatéká. Oprava provedená na jedné straně by nejlépe ihned měla být provedena na straně druhé. Střecha má minimální odolnost proti účinkům větru. Stav je neudržitelný, havarijní a způsobuje m.j. i vlhnutí krovu budovy a při větším dešti hrozí vyplavení podkrovního bytu 1. kategorie, ve kterém bydlí nájemníci.
Budova je součástí městské památkové zóny a památkáři požadují, aby nedošlo ke změnám “střešní krajiny“ v dané lokalitě a ani k zásahům do krovů budovy.
Je třeba provést:
a) Demontáž stávající střešní krytiny a laťování
b) Demontáž stávajícího oplechování a okapů
c) Montáž, demontáž, pronájem lešení
d) Případná oprava krovů
e) Montáž nové krytiny (např. Tondach) "bobrovka" režná, nové laťování a položení difúzní fólie
f) Montáž nového oplechování a žlabů a svodů z Cu plechu
g) Montáž hromosvodu, včetně revizní zprávy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 827 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616
 • IČO: 48665967
 • Poštovní adresa:
  Vítězná 616
  282 27 Český Brod

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky