Veřejná zakázka: Okružní křižovatka Mariánovice – západ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2533
Systémové číslo: P18V00000224
Evidenční číslo zadavatele: VZ-78/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.04.2018
Nabídku podat do: 02.05.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Okružní křižovatka Mariánovice – západ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „Okružní křižovatka Mariánovice - západ“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Bude vybudována okružní křižovatka s vnějším průměrem zpevnění R=35,0 m na silnici III/1103h cca v km 0,780 a úpravu této komunikace před a za křižovatkou. Křižovatka bude upravena tak, aby byl ve směru východ – západ umožněn průjezd nadměrné přepravy. Stavba dále zahrnuje zárodky odbočných větví ve směru do Mariánovic a do Benešova a chodník okolo části křižovatky. Ve směru k I/3 se bude napojovat úprava, která je součástí stavby „I/3 Benešov, okružní křižovatka U Topolu“ (investor ŘSD). Odvodnění stavby je navrženo příkopy. Součástí stavby je také příprava území, přeložka kabelové trasy T-Mobile (stranové přeložení trasy bez přerušení optického kabelu), dopravní značení, dopravně inženýrská opatření, vegetační úpravy. Stavební práce na SO 451 přeložka optické trasy T-Mobile bude provádět společnost Scom, s.r.o., se kterou je účastník povinen koordinovat činnost. Při realizaci stavby bude dále nutná součinnost s jiným zhotovitelem (stavba MK pro rezidenční zónu Mariánovice – investor I.A.F. CHEQUIA s.r.o.).
Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v ZD a zejména v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 465 408 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky