Veřejná zakázka: III/3352 Mirošovice, most ev.č.3352-2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2534
Systémové číslo: P18V00000225
Evidenční číslo zadavatele: VZ-130/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.04.2018
Nabídku podat do: 25.04.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3352 Mirošovice, most ev.č.3352-2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/3352 Mirošovice, most ev.č.3352-2“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Stavební práce spočívají ve výstavbě nového mostního objektu na místě původního mostu odstraněného v předchozí etapě. Most je navržen s deskovou nosnou konstrukcí z předpjatého betonu o délce přemostění 45,59 m jako dvoupolový založený na vrtaných pilotách. Volní šířka mostu bude 7,5 m. Celková délka úpravy komunikace na mostě a předpolích je 97,0 m. Součástí je dále zajištění DIO. Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 060 706 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky