Veřejná zakázka: Zateplení přístavby budovy buňky - učebny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2507
Systémové číslo: P18V00000198
Datum zahájení: 28.03.2018
Nabídku podat do: 13.04.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zateplení přístavby budovy buňky - učebny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zateplení obvodového a střešního pláště přístavby budovy buňky – učebny. Současný stav konstrukcí budovy a jejich povrchových úprav styků je poplatný použitým stavebním konstrukcím a materiálům.
Projekt navrhuje zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových a stropních konstrukcí a estetického vzhledu budovy.
Součástí projektu jsou:
• sanace a povrchová ochrana obvodového pláště přístavby:
- dodatečné zateplení obvodových konstrukcí zateplovacím systémem tl. 140 mm
- úprava navazujících a doplňkových konstrukcí
• zateplení střechy přístavby:
- dodatečné zateplení střechy shora pomocí EPS stabilizovaného polystyrénu – dle skladby, celkové tl. 300 mm
Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: beze změny.
Celkové urbanistické a architektonické řešení:
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: beze změny
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové
a barevné řešení:
Barevné řešení obkladu fasády – dle objektu hlavní budovy
a požadavků investora.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 883 347 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Základní škola a Praktická škola Neratovice, příspěvková organizace
 • IČO: 70107122
 • Poštovní adresa:
  Byškovická 85
  277 11 Neratovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Základní škola a Praktická škola Neratovice, příspěvková organizace
Byškovická 85
277 11 Byškovice, Neratovice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky