Veřejná zakázka: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2486
Systémové číslo: P18V00000177
Evidenční číslo zadavatele: vz-2/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.03.2018
Nabídku podat do: 11.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících silnic III/1257 a části III/11212 v úseku mezi Nesperskou Lhotou a Vlašimí a úplné rekonstrukce mostu ev.č. 1257-3 přes Polánecký potok v osadě Polánka. Spolu s těmito objekty bude nutné provést práce na dalších souvisejících stavebních objektech, jako např. na vyvolaných stavebních úpravách sítí technického vybavení území či nezbytných rekonstrukcí silničních propustků. Předmětná komunikace vede z větší části mimo zastavěná území obcí, ve třech případech však prochází zastavěným územím osad Znosim, Polánka a Nesperská Lhota, správně náležícím pod Město Vlašim. Území mimo zastavěná území je zčásti zemědělsky obdělávané, poměrně velkou část zaujímá niva Poláneckého potoka a v okolí předmětné silnice se nacházejí také lesní pozemky. Řešenou komunikaci křižuje železniční trať Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov (traťový úsek 1761), žkm křížení 20,317. Tento železniční přejezd bude rekonstruován v době rekonstrukce komunikace. Investorem bude vlastník železnice. Oprava bude provedena v časové součinnosti se související rekonstrukcí silnice III/1257 tak, aby nebylo nutné pro opravu přejezdu zřizovat samostatnou uzavírku této silnice. Předpokládaná doba rekonstrukce železničního přejezdu jsou 3 dny

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 49 977 713 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky