Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS a činnost koordinátora BOZP na projekt Snížení energetické náročnosti budov SZeŠ a SOŠ Poděbrady
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 22.08.2016 10:00
Vyhotovení PD pro provádění stavby vč. AD pro projekt Snížení energetické náročnosti budov SZeŠ a SOŠ Poděbrady
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 22.08.2016 10:00
Zpracování PD na chráněné bydlení v Cerhenicích a domova pro osoby se zdravotním postižením v Červeném Hrádku
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 23.08.2016 11:00
Revitalizace vrchu Knihov
podlimitní Zadáno 28.07.2016 26.08.2016 10:00
TDS vč. BOZP na akci – Snížení energetické náročnosti budovy – škola Jesenice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2016 15.08.2016 12:00
II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů
podlimitní Zadáno 25.07.2016 26.09.2016 09:00
II/268 Dolní Rokytá - Ševčín, opěrná zeď
podlimitní Zadáno 25.07.2016 12.09.2016 09:00
II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369
podlimitní Zadáno 25.07.2016 05.09.2016 09:30
Ověření nové technologie týkající se kompletního řetězce od projektování po strojní řízení při opravách silnic
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.07.2016 22.07.2016 10:00
Ověření nové technologie týkající se kompletního řetězce od projektování po strojní řízení při opravách silnic
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.07.2016 22.07.2016 07:00
Výroba a dodávka topné vody
podlimitní Zadáno 21.07.2016 08.08.2016 10:00
Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy
nadlimitní Zadáno 19.07.2016 17.10.2016 11:00
„Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady-Štěchovice – TDS + BOZP“
podlimitní Zadáno 18.07.2016 03.08.2016 10:00
POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ V OBDOBÍ 2016-2018 PRO KÚSK
nadlimitní Zadáno 18.07.2016 01.11.2016 09:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – obměna automobilu
podlimitní Zadáno 15.07.2016 04.08.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016