Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – Technický dozor investora a koordinátor BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2852
Systémové číslo: P18V00000538
Datum zahájení: 14.06.2018
Nabídku podat do: 28.06.2018 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – Technický dozor investora a koordinátor BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výkon činnosti TDS a činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván v následujících fázích a v tomto rozsahu:
1) před zahájením realizace stavebních prací budou vykonávány činnosti uvedené v článku 1 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
2) v průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného provedení Stavby, kolaudačního řízení a dokončení souvisejících činností budou vykonávány činnosti uvedené v článku 2 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
3) po předání a převzetí Stavby budou vykonávány činnosti uvedené v článku 3 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy.
Předmět Díla se týká areálu budov ISŠT Mělník sestávající z následujících objektů:
• SO 01 - Budova dílny – bez č.p. na pozemku parc. č. 1624/20,
• SO 02 - Komplex hlavní budovy – č.p. 2566 na pozemku parc. č. st. 1624/2
• SO 03 - Komplex administrativní budovy, jídelny a ubytovacího zařízení - č.p. 2183 na pozemku parc. č. st. 1616/2
• SO 04 - Budova tělocvičny – bez č.p. na pozemku parc. č. st. 1643/4
• SO 05 - Vytápění přetlakové haly na pozemku parc. č. st. 1624/1

Záměrem zadavatele je realizovat následující opatření:
• kompletní zateplení obálky budovy – fasády, výplně, střechy
• řízené větrání s rekuperací – dle podmínek OPŽP
• rekonstrukce výměníkové stanice, objekty SO 01, SO 03, SO 04 a SO 05 budou odpojeny od CZT a instalován bude samostatný zdroj (TČ)
• nová otopná soustava a MaR
• instalace fotovoltaické elektrárny 30 kW
• jednopodlažní přístavba mezi budovy a krček – učebna a kabinet

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
 • IČO: 00640930
 • Poštovní adresa:
  K Učilišti 2566
  276 01 Mělník

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky