Veřejná zakázka: III/2595 – konec zástavby Michalovic – skládka TKO, II/259 – most přes Jizeru v Podlázkách – konec zástavby Podlázek, II/610 – I/38 – ul.Revoluční v Debři (ul.Josefodolská)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2875
Systémové číslo: P18V00000560
Evidenční číslo zadavatele: VZ-317/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.06.2018
Nabídku podat do: 04.07.2018 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2595 – konec zástavby Michalovic – skládka TKO, II/259 – most přes Jizeru v Podlázkách – konec zástavby Podlázek, II/610 – I/38 – ul.Revoluční v Debři (ul.Josefodolská)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/2595 – konec zástavby Michalovic – skládka TKO, II/259 – most přes Jizeru v Podlázkách – konec zástavby Podlázek, II/610 – I/38 – ul.Revoluční v Debři (ul.Josefodolská)“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Záměrem akce je oprava:
• silnice č. III/2595 (SO 1) o výměře 6409 m2 (délka úseku 1105 m). Technologie opravy spočívá v odfrézování stávajícího krytu-spojovací postřik- vyrovnávka - pokládka ACO 11 v tl. 50mm. Následně bude provedena úprava napojení na stávající kryt a VDZ. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
• silnice č. II/259 (SO 2) o výměře 4400 m2 (délka úseku 800 m). Technologie opravy spočívá v odfrézování stávajícího krytu-spojovací postřik- vyrovnávka - pokládka ACO 11 v tl. 50mm. Následně bude provedena úprava napojení na stávající kryt a VDZ. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
• silnice č. II/610 (SO 3) o výměře 3046 m2 (délka úseku 429 m). Technologie opravy spočívá v odfrézování stávajícího krytu-spojovací postřik- vyrovnávka - pokládka ACO 11 v tl. 50mm .Následně bude provedena úprava napojení na stávající kryt a VDZ. Před zahájením opravy silnice bude navrženo, projednáno a realizováno DIO.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 025 783 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky