Veřejná zakázka: ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - technický dozor investora a koordinátor BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2851
Systémové číslo: P18V00000537
Datum zahájení: 14.06.2018
Nabídku podat do: 09.07.2018 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - technický dozor investora a koordinátor BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP – investora (dále jen také TDS) pro zadavatele, v rámci realizace projektu ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích.
Výkon činnosti TDS a činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván v následujících fázích a v tomto rozsahu:
1) před zahájením realizace stavebních prací budou vykonávány činnosti uvedené v článku 1 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
2) v průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného provedení Stavby, kolaudačního řízení a dokončení souvisejících činností budou vykonávány činnosti uvedené v článku 2 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
3) po předání a převzetí Stavby budou vykonávány činnosti uvedené v článku 3 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy.
Předmětem této akce jsou především vnitřní stavební úpravy. Bude provedena vestavba nového osobního výtahu v hlavní výukové budově, přestavba výukové místnosti ve strojní hale, kdy bude učebna obrábění stavebně oddělena od zbytku prostoru haly. Dále bude provedena dispoziční úprava k propojení učebny obrábění ve stávající strojní hale a počítačové učebny ve výukové budově dílen. V souvislosti s těmito úpravami bude stávající nákladní výtah přebudován kompletní výměnou výtahové technologie na výtah osobní. Se zmíněnými stavebními úpravami souvisí výměna části výplní otvorů, dále výměna otopných těles v upravované učebně obrábění, úprava elektroinstalací, osvětlení, povrchů apod. V rámci akce nebude realizována část "Řešení havarijního stavu izolace výměníkové stanice", v rámci které mělo dojít k vytvoření bezbariérového vstupu do objektu školy. Tato akce byla zrealizována z důvodu havárie již v průběhu hodnocení žádosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 143 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
 • IČO: 00640930
 • Poštovní adresa:
  K Učilišti 2566
  276 01 Mělník

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky