Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a – řešení havarijního stavu mostu instalací mostního provizoria
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.12.2016 22.12.2016 09:00
„VÝROBA A DODÁNÍ TABULÍ K OZNAČENÍ ZCHÚ A SMLUVNĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2016 16.01.2017 10:00
Označení majetku organizace čárovými kódy pro inventarizaci DHM, DDHM a MOE
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.12.2016 16.12.2016 10:00
Provedení běžných prohlídek mostů s návrhem údržby a oprav včetně cenové kalkulace dle expertních cen v BMS - na území Středočeského kraje v průběhu roku 2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2016 12.12.2016 09:00
II/101 obchvat Jesenice – I. etapa, podrobný geotechnický průzkum
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.12.2016 06.12.2016 09:00
III/10812 Dobré Pole, most ev.č. 10812-2 – TDI a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2016 05.12.2016 10:00
III/23638 Studeněves, rekonstrukce mostu ev.č. 23638-3
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2016 05.12.2016 09:00
TDS vč. BOZP Domov Domino, Zavidov 117
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 14.12.2016 09:00
Projektová dokumentace pro provádění stavebních prací pro projekt ITI “SOŠ a SOU Kladno, U Hvězdy 2279 – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2016 13.12.2016 12:00
PDPS a AD - Rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoře, dílny a výstavba kryté haly pro praxi SPŠS Mělník
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2016 13.12.2016 09:00
Neodkladné opravy II/105 Kojetín – most ev.č. 105-033
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2016 30.11.2016 10:00
II/605 Chrášťany, přeložka silnice - TDS+BOZP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2016 29.11.2016 10:00
„III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek – PD“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2016 28.11.2016 13:00
„III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1“ zhotovení projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2016 28.11.2016 10:00
Technická asistence při zatřídění změn během výstavby (ZBV) dle jejího charakteru a obsahu staveb KSUS dle požadavků zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2016 28.11.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016