Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka nového nebo předváděcího osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 21.10.2019 12:00
Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 21.10.2019 12:00
Zatřídění asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví Středočeského kraje
podlimitní Zadáno 10.10.2019 11.11.2019 10:00
Restaurování praporu a stuh Cechu obuvníků ve městě Žebráku
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 21.10.2019 09:00
II/244 Čečelice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 18.10.2019 10:00
Restaurování kamenných prvků ve vstupní hale (mázhausu) budovy čp. 87
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 21.10.2019 09:00
Propagační předměty na rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 22.10.2019 10:00
Oprava skladovací rampy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 15.10.2019 10:00
Oprava hydroizolace ploché střechy budovy spojovací krček
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 25.10.2019 11:00
SPŠ Velíšská 116 - rekonstrukce instalací
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 16.10.2019 08:30
Rekonstrukce Dětského centra Chocerady – Technickohospodářský objekt
podlimitní Zadáno 08.10.2019 24.10.2019 10:00
Dodávka ICT vybavení pro potřeby výuky - opakování
podlimitní Zadáno 07.10.2019 07.11.2019 10:00
Oprava sprch na DM Hubálov čp. 10
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 17.10.2019 12:00
Autobusová doprava
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 16.10.2019 10:00
Dodávka tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 18.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016