Veřejná zakázka: II/268 okružní křižovatka s větví D10

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8497
Systémové číslo: P21V00000693
Evidenční číslo zadavatele: VZ-258/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.06.2021
Nabídku podat do: 28.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/268 okružní křižovatka s větví D10
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná přepracování stávající průsečné křižovatky na komunikaci II/268, která lze označit za nehodovou, na křižovatku okružní. Okružní křižovatka je navržena tak, aby v co největší míře využila stávajících zpevněných ploch a aby umožnila napojení 5ti komunikací. Na základě dopravně inženýrského průzkumu bylo provedeno kapacitní posouzení a návrh konstrukce vozovky okružní křižovatky. Konstrukce stávajících zpevněných ploch v rozsahu stavby budou odstraněny. Plochy, které nebudou zpevněny, budou zatravněny a případně osázeny vegetací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 40 711 792 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky