Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb
nadlimitní Zadáno 08.02.2021 08.03.2021 10:00
Instalace zařízení dálkového přenosu na výstup EPS a připojení na pult centralizované ochrany provozovaný na operačním středisku KOPIS Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a provozování navázaných služeb na dobu neurčitou
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2021 16.02.2021 14:00
Obec Postřižín – rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků – ulice Pražská, ulice Máslovická– Aktualizace PD
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2021 16.02.2021 10:00
Výměna stropních osvětleníučeben dětí a opravy světel
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2021 14.02.2021 13:00
Rámcová smlouva - doplnění míst úklidu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 12.02.2021 10:00
III/6031 Senohraby zajištění svahu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 11.02.2021 10:00
Konvertibilní zařízení pro výzvu č. 02_18_065
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2021 19.02.2021 10:00
Rámcová dohoda na odbornou spolupráci v oblasti dopravní problematiky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2021 15.02.2021 10:00
Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji
podlimitní Zadáno 29.01.2021 19.03.2021 10:00
Úprava parteru - odvlhčení stěn v 1. PP
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 15.02.2021 23:59
CMS Drásov – oprava mechanicko-biologické ČOV FORTEX Biofluid 15
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 05.02.2021 11:00
Nákup nitrilových jednorázových rukavi
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 04.02.2021 10:00
Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2021 12.02.2021 10:00
Cyklostezka č.17, EV4 Greenway Zeleneč – Lázně Toušeň
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2021 03.02.2021 10:00
Zajištění provozu monitorovacích stanic v Kladně a okolí
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2021 03.02.2021 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016