Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení strojní laboratoře
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2021 31.05.2021 13:00
II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa
podlimitní Zadáno 14.05.2021 01.06.2021 10:00
Stavební úpravy v 3.NP Střediska praktického vyučování – vestavba šaten, Husova 22, Poděbrady
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2021 07.06.2021 09:30
Letní tábor taneční soustředění ZK Lentilky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2021 13.05.2021 00:00
Oprava havarijního stavu střechy dílen
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 26.05.2021 09:00
Oprava koupelny místnost č. 246 v Domově Sedlčany
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 21.05.2021 09:00
Výměna hlavní jednotky telefonní ústředny do objektu Domova Barbora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2021 12.05.2021 12:00
Dlouhodobý pronájem lahví technických plynů a acetylenu a jejich dodávka včetně dopravy lahví do prostor SOU Nové Strašecí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 27.05.2021 12:00
Praktický výcvik vybrané skupiny žáků SOU k získání řidičského oprávnění pro skupinu B, C, T
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 27.05.2021 12:00
VÝROBA CITYLIGHTŮ A JEJICH VÝLEP VE STANICÍCH PRAŽSKÉHO METRA A JEJICH NEJBLIŽŠÍM OKOLÍʺ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2021 25.05.2021 10:00
Nákup tabletů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2021 10.05.2021 10:00
Vypracování projektu na vybudování vnitřní osvětlené komunikace v areálu SMR
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021 19.05.2021 12:00
Výcvik řidičského oprávnění sk. B a.C
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 17.05.2021 10:00
Oprava střechy dílen
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 21.05.2021 09:00
Revitalizace nádvoří Ševčinského dolu v Příbrami
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 17.05.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016