Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vehlovické opuky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Tankodrom
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Stráň u Chroustova
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Stráně u Kochánek
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Slánská hora
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Podhůrka
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 22.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lůmek u Bečvár
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kněžívka
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Klepec
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 31.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kerské rybníčky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Hadce u Hrnčíř
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Číčovický kamýk
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Bohouškova skalka
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Oprava elektroinstalace 2. N.P. domova mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2021 01.03.2021 10:00
Dodávka osobního automobilu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.02.2021 26.02.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016