Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zahradní traktor s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2021 13.08.2021 08:00
Rekonstrukce domu v Kamýku
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2021 18.08.2021 12:00
Oprava a výměna rozvodů topení, SV a TUV v budově jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 06.08.2021 11:00
Vybavení přednáškové místnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 10.08.2021 13:00
Nájem a provoz tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 12.08.2021 15:00
III/1051 Psáry, homogenizace II
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 13.08.2021 10:00
Rekonstrukce spisovny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.07.2021 30.07.2021 09:00
Šablony II - Zvyšení kvality vzdělávání na ISŠT Mělník - nákup notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 16.08.2021 10:00
Vybudování kioskové trafostanice a kabelového vedení NN
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 06.08.2021 12:00
II/240, III/2404 Horoměřice, dešťová a splašková kanalizace - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 19.08.2021 10:00
Oprava toalet v tělocvičně
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2021 09.08.2021 23:59
SOŠ a SOU Hořovice - nákup brusky naplocho - "magnetky"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2021 17.09.2021 10:00
Výměna podlahové krytiny v učebnách
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 10.08.2021 10:00
Sběr, svoz a zpracování odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2021 30.07.2021 16:00
Zpracování webového portálu pro zajištění procesů elektronického podepisování smluv
podlimitní Zadáno 22.07.2021 20.08.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016