Veřejná zakázka: II/329 Plaňany - Radim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 8245
Systémové číslo: P21V00000441
Evidenční číslo zadavatele: VZ-123/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-014384
Datum zahájení: 26.04.2021
Nabídku podat do: 23.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/329 Plaňany - Radim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/329 v úsecích km 1,177 až 1,60685 a km 1,76586 až 3,41990 provozního staničení. Stavba je členěna na dva stavební objekty. V rámci SO 102 v km 1,177 až km 1,513 bude provedena výměna obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm. V rámci SO 101 v km 1,513 až km 1,60685 a km 1,76586 až km 3,41990 bude provedeno odfrézování stávajícího asfaltobetonového krytu. Povrch bude dobourán na požadovanou úroveň. Povrch pláně bude vyrovnán, dohutněn a případně upraven vápněním. Budou položeny nové podkladní vrstvy a nový dvouvrstvý asfaltobetonový kryt vozovky. Nové vozovkové vrstvy budou položeny i na dvou přilehlých vjezdech. Hospodářské sjezdy na pozemky a odstavná plocha budou zpevněny vrstvou recyklátu. Budou reprofilovány, případně nově zřízeny odvodňovací příkopy. Příkopy budou zaústěny na přilehlý povrch nebo do vsakovacích jam. Bude provedeno kácení mimolesní náletové zeleně a pokácení vytipovaných vzrostlých stromů, které tvoří pevnou překážku a které z bezpečnostních důvodů nevyhovují navrhované rekonstrukci. K jejich kácení dojde také z důvodu reprofilace příkopů. Začátek a konec celé stavby bude plynule napojen na stávající výškové vedení komunikace. V km 1,60685 a km 1,76586 bude stavba napojena na nově budovaný obchvat Plaňany. Bude provedeno vodorovné dopravní značení. Stávající svislé dopravní značení bude odstraněno a nahrazeno novým, které odpovídá platným normám a legislativě. V km 1,177 až km 1,513 bude ponecháno stávající svislé dopravní značení. Budou osazeny silniční směrové sloupky dle TP 58. Na vjezdech a hospodářských sjezdech budou osazeny směrové sloupky červené barvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 163 528 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy