Veřejná zakázka: Bourací práce objektu na adrese Dubinské Kaštánky 1310, Dobříš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14726
Systémové číslo: P24V00000912
Datum zahájení: 10.06.2024
Nabídku podat do: 21.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bourací práce objektu na adrese Dubinské Kaštánky 1310, Dobříš
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je demolice objektu na adrese Dubinské Kaštánky 1310 v obci a k. ú. Dobříš nacházející se na pozemku p. č. st. 2231, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 441 m2, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na LV 5634 pro obec a katastrální území Dobříš.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Datum prohlídky místa plnění: 14.06.2024 08:00:00

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy