Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Multimediální tvorba
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 19.02.2021 16:00
II/268 Dobrá Voda - Soleček
podlimitní Hodnocení 10.02.2021 26.02.2021 10:00
Čistící prostředky a drogistické zboží
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2021 22.02.2021 10:00
Nákup učebních pomůcek
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.02.2021 25.02.2021 13:00
Nákup osobního automobilu - mobilní pracoviště
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.02.2021 01.03.2021 13:00
Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2021 08.03.2021 10:00
Dodání spotřební elektroniky a elektrických spotřebičů pro KÚSK 2021-2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2021 17.02.2021 14:00
Nákup drobných zařízení a materiálu z oblasti IT
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2021 17.02.2021 16:00
Instalace zařízení dálkového přenosu na výstup EPS a připojení na pult centralizované ochrany provozovaný na operačním středisku KOPIS Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a provozování navázaných služeb na dobu neurčitou
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2021 16.02.2021 14:00
Zhotovení plánů péče na ZCHÚ
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2021 22.02.2021 10:00
Zpracování změn schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVKÚK) pro rok 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2021 22.02.2021 10:00
Obec Postřižín – rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků – ulice Pražská, ulice Máslovická– Aktualizace PD
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2021 16.02.2021 10:00
Výměna stropních osvětleníučeben dětí a opravy světel
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2021 14.02.2021 13:00
Gymnázium Dobříš – vybavení učeben ICT a projekční technikou, včetně montáže
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2021 25.02.2021 12:00
Tiskové služby
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 12.02.2021 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016