Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup drobných zařízení z oblasti IT
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2021 10.11.2021 17:00
„Nákup vybavení do strojních dílen“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2021 29.11.2021 12:00
Nákup notebooků, jejich příslušenství a monitorů
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2021 26.11.2021 12:00
Výměna podlahových krytin v DOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 18.11.2021 10:00
Projektová dokumentace na "Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Vrapice"
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2021 25.11.2021 12:00
Obnova dopravního značení ke kulturním cílům (DZ 24b) a obnova replik dobových textových cedulí s nápisy „Zakázané pásmo“ a „Pozor! Střelba bez výstrahy“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2021 10.11.2021 11:00
Realizace terénních úprav v souvislosti s opravou plotu, výkop a zaslepení přípojky vody k budově cáchovny a úprava parkovací plochy v areálu Památníku Vojna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2021 10.11.2021 11:00
Nákup varného plynového kotle do školní kuchyně SPŠS Mělník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2021 10.11.2021 10:00
,,Oprava plotu v chráněném bydlení"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 22.11.2021 09:00
Malířské práce ve 4. a 5. odd. domova pro seniory
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 19.11.2021 10:00
Automatické defibrilátory
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2021 22.11.2021 10:00
ICT technika 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 25.11.2021 10:00
,,Zhotovení a montáž nábytku na míru pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2021 22.11.2021 09:00
Implementace SW nástroje a jednotné metodiky pro výkon elektronické řídící kontroly pro 150 příspěvkových organizací Středočeského kraje a následný provoz a údržba řešení
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2021 09.12.2021 09:00
Nákup víceúčelového zahradního traktoru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.11.2021 08.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016