Veřejná zakázka: Výměna kotle Klimosz DUO NG 150kW pro pevná paliva včetně propojovacího materiálu a spalinové cesty na středisku Mochov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1241
Systémové číslo: P17V00000523
Evidenční číslo zadavatele: VZ-327/17
Datum nákupu / nabídek: 19.09.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna kotle Klimosz DUO NG 150kW pro pevná paliva včetně propojovacího materiálu a spalinové cesty na středisku Mochov
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je koupě kotle Klimosz DUO NG 150kW pro pevná paliva kupujícím (dále jen ,,kotel Klimosz“), připojení kotle Klimosz prodávajícím do provozu na středisku Mochov, uvedení kotle Klimosz prodávajícím do provozu na středisku Mochov, montáž a oprava spalinové cesty na středisku Mochov, demontáž původního kotle na středisku Mochov a jeho ekologická likvidace, zajištění a montáž veškerého materiálu (spotřebního, propojovacího, stavebního, elektro, apod.) potřebného pro realizaci předmětu této Smlouvy, zajištění veškerých montážních, stavebních či odborných prací potřebných pro realizaci předmětu této Smlouvy, proškolení obsluhy kotle Klimosz u kupujícího, veškeré potřebné výpočty a administrativa, nezbytné revize a zkoušky, příprava provozního řádu pro kupujícího.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 589 040 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky