Veřejná zakázka: II/237 Ruda – u rybníka Horní Kracle, zvýšení bezpečnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1276
Systémové číslo: P17V00000558
Evidenční číslo zadavatele: VZ-329/17
Datum nákupu / nabídek: 15.09.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/237 Ruda – u rybníka Horní Kracle, zvýšení bezpečnosti
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Silnice II/237 je hlavní propojující trasou mezi sjezdem dálnice II. třídy D6 při Novém Strašecí a Rakovníkem. Tento úsek je dle evidence nehod Policie ČR veden jako jeden z nejvíce nehodových úseků na okrese Rakovník.
Je navrženo provedení bezpečnostní protismykové úpravy (dále jen BPÚ) ve dvou následných protisměrných obloucích v souladu s příslušným ustanoveními TP 213 Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek, schválených MD-OSI čj. 758/09-910-IPK/1 ze dne 25. 9. 2009, s účinností od 1. října 2009. Navržení úpravy provedení BPÚ ve směrových obloucích se týkají pouze položení BPÚ a obnovení vodorovného dopravního značení v nezbytně nutném rozsahu stavby. Svislé dopravní značení zůstane beze změn. Rozsah návrhu BPÚ je patrný z PD.
Před položení BPÚ budou opraveny poruchy živičného krytu – ošetření trhlin a oprava výtluků.
Výškové uspořádání a odvod dešťových vod v dotčeném úseku silnice II/237 se navrhovanými úpravami nemění.

Bližší popis plnění je uveden v projektové dokumentaci vyhotovené společností Atelier PROMIKA, s.r.o., IČ 26080273, se sídlem: Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, z 06/2016 a v soupisu prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 819 568 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky