Veřejná zakázka: BESIP – III/24635 Chramostek, svodidla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1217
Systémové číslo: P17V00000501
Evidenční číslo zadavatele: VZ-338/17
Datum nákupu / nabídek: 06.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BESIP – III/24635 Chramostek, svodidla
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je výměna svodidel mezi obcemi Chramostek a Zelčín podél plavebního kanálu u silnice III. třídy č. 24635. Vyměněno bude 1096 m svodidla.
Stávající svodidla budou demontována v celé délce a předána k likvidaci. Po odstranění svodidel budou odstraněny nánosy zeminy na nezpevněné krajnici, případná zpevněná krajnice pod nánosy bude očištěna, přebývající zemina bude odvezena a deponována. Nezpevněná krajnice bude upravena do normového sklonu 8%.
Do nezpevněné krajnice budou zaberaněny sloupky UE100 v délce 1900 mm tak, aby vzdálenost svodnice od hrany zpevnění byla nejméně 0,5 m, doporučuji respektovat současný stav. Sloupky budou beraněny s běžným rozestupem 2 m a max. 3 m, pokud to bude nutné vzhledem k umístění svodnice. Předpoklad je využití 2 sloupků na svodnici, v koncové části až 3. Na sloupky budou osazeny 4 m svodnice NH4 v počtu 274 ks. Výsledná výška horní hrany svodnice nad zpevněním je doporučena 750 mm dle TP114, je možná tolerance výsledného osazení +-100 mm. Koncová část svodidla bude ukončena do země pomocí náběhových přechodek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 157 711 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky