Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu
nadlimitní Zadáno 05.11.2013 03.02.2014 09:00
Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu – objekty A, B, D, C1 a C3
nadlimitní Zadáno 02.11.2013 27.08.2013 09:00
II/280 Čížovky – Domousnice, rekonstrukce
nadlimitní Zadáno 02.11.2013 18.07.2013 10:00
Konzultační centrum
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2013 03.12.2013 10:00
Výcvik v mediaci a krizové intervenci
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2013 03.12.2013 10:00
Vzdělávání pro koordinátory plánování a sociální pracovníky obcí
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2013 03.12.2013 10:00
III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice
nadlimitní Zadáno 31.10.2013 08.04.2013 10:00
III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice
nadlimitní Zadáno 31.10.2013 08.07.2013 10:00
III/24426 Benátky nad Jizerou, rekonstrukce
nadlimitní Zadáno 31.10.2013 11.09.2013 14:00
Sběr a analýza dat
podlimitní Zadáno 31.10.2013 02.12.2013 10:00
Výběrové řízení na dodávku vnitního vybavení
podlimitní Zadáno 17.10.2013 08.11.2013 10:00
III/2014 Dolní Bezděkov, rekonstrukce
nadlimitní Zadáno 03.10.2013 23.04.2014 10:00
Odborné poradenství v oblasti pravidel Evropské komise pro Evropský sociální fond a Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost při sjednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2013 21.10.2013 10:00
„Gymnázium Jana Palacha Mělník – výstavba nové tělocvičny – projektová dokumentace pro provádění stavby“
podlimitní Zadáno 01.10.2013 16.10.2013 10:00
Dodávka interiérů v rámci projektu Rekonstrukce a nové využití zámku v Roztokách u Prahy - část 1 až 7
podlimitní Zadáno 25.09.2013 23.10.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016