Veřejná zakázka: Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2323
Systémové číslo: P18V00000014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-000587
Datum zahájení: 05.01.2018
Nabídku podat do: 14.02.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie odtokových poměrů vodního toku Výrovka (hydrotechnické posouzení stávajícího stavu, splaveninová analýza, stanovení odtokových poměrů, HMF analýza, posouzení vlivu opatření, koncept DUR).
Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 4).
Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci Operačního programu životního prostředí.
Zadávací řízení probíhá v otevřeném řízení dle zákona a v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí – OPŽP 2014 - 2020. Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002345

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 833 197 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky