Veřejná zakázka: II/101 Říčany, mobilní protihluková stěna - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 2384
Systémové číslo: P18V00000075
Evidenční číslo zadavatele: vz-620/17
Datum nákupu / nabídek: 26.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/101 Říčany, mobilní protihluková stěna - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
PPředmětem veřejné zakázky je:

zpracování PDPS na realizaci mobilní protihlukové stěny podél silnice II/101 v Říčanech. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu PDPS, zajištění vydání rozhodnutí na stanovení místní úpravy a zajištění vyjádření a podkladů od správců inženýrských sítí.
Na základě výsledků geologického průzkumu a PD provedení mobilního protihlukového opatření (mobilní protihlukové stěny) v délce 220 m se začátkem za křižovatkou s ulicí Kolovratskou a koncem před křižovatkou s ul. Březinova, staničení cca 1,260 – 1,480 km. Zajištění rozhodnutí na stanovení místní úpravy a vypracování návrhu DIO.
Neurčí–li geologický průzkum jiné řešení, bude v náspu provedeno zajištění stability nezpevněné krajnice a přilehlé strany příkopu záporovým pažením (štětovnicovou stěnou). Na zhutněný zpevněný podklad splňující TP výrobce bude osazen ŽB prefa kotevní blok, do kterého budou instalovány ŽB stěnové panely s pohltivou vrstvou pro snížení hlukové zátěže. Dojde k prověření a zajištění vyjádření správců inženýrských sítí. Mobilní protihluková stěna bude navržena tak, aby nedošlo ke zhoršení rozhledových poměrů.
Součástí PD bude zajištění rozhodnutí – stanovení místní úpravy na silnicí II/101 v úseku instalované mobilní protihlukové stěny. Nutná projekční koordinace s akcí Rekonstrukce II/101 – Stavba II – Křižovatka II/101 x Březinova a s akcí Okružní křižovatka II/101 x Kolovratská, zpracovatel CityPlan spol. s.r.o., Ing. Ondřej Kyp – vedoucí projektu, číslo zakázky 11-2-068.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky