Veřejná zakázka: II/113 Mukařov – Struhařov, PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 2349
Systémové číslo: P18V00000040
Evidenční číslo zadavatele: vz-614/17
Datum nákupu / nabídek: 17.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/113 Mukařov – Struhařov, PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
PPředmětem veřejné zakázky je:

zpracování PD pro stavební řízení (DSP) a zadání stavby (PDPS) dle pravidel IROP na opravu silnice II/113 v délce 4,685 km. Akce zahrnuje diagnostiku vozovky, geodetické zaměření, vyhotovení průzkumu inženýrských sítí a zajištění oznámení o provedení údržby dle §103 zákona č. 183/2006 Sb., a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných ČSN, TKP a TP. Součástí akce bude též provedení návrhu DZ včetně projednání s dopravním inženýrem PČR (zajištění souhlasného stanoviska).
Akce řeší obnovu povrchu silnice II/113 v úseku délky 4,685 km, opravovaná plocha vozovky je cca 32 700 m2. Začátek úseku je v km 15,225 na pracovní spáře za okružní křižovatkou v obci Mukařov. Konec řešeného úseku je v km 19,91 na konci obce Struhařov. Součástí akce je i oprava všech propustků, které se nacházejí v řešeném úseku.
Na základě závěrů provedené diagnostiky bude provedeno frézování asfaltových vrstev vozovky, případně sanace okrajů vozovky včetně aktivní zóny v místech deformací konstrukčních vrstev, očištění, spojovací postřiky mezi vrstvami, po odfrézování zalití příčných a podélných trhlin, příp. položení geomříží v místech plošného rozpadu asf. vrstvy, položení nového asfaltového souvrství, výšková rektifikace případně i výměna obrubníků a povrchových znaků inženýrských sítí v intravilánu, nové nezpevněné krajnice, pročištění a případné prohloubení příkopů, pročištění případně rekonstrukce stávajících propustků, obnova vodorovného dopravního značení plastem včetně předznačení barvou, výměna případně doplnění silničních svodidel, doplnění bezpečnostních prvků a řešení nepřehledných úseků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 840 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky