Veřejná zakázka: Zateplení a výměna výplní otvorů – SOŠ stavební a SOU stavební, Kolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2351
Systémové číslo: P18V00000042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.01.2018
Nabídku podat do: 22.02.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zateplení a výměna výplní otvorů – SOŠ stavební a SOU stavební, Kolín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budov školy nacházejících se na parcele parc. č. st. 215/2, st. 1054, st. 1139/1, k.ú. Kolín v katastrálním území Kolín, v areálu SOŠ a SOU stavebního v Kolíně, na adrese Pražská 112, 280 02 Kolín. V rámci plnění zakázky dojde zejména k výměně původních výplní otvorů, k zateplení fasády kontaktním tepelně-izolačním systémem a k zateplení střech objektů. Při realizaci uvedených úprav budou prováděny další doplňkové stavební práce (úprava povrchů, výměny parapetů a oplechování, rekonstrukce hromosvodné sítě, zhotovení a montáž nových zámečnických konstrukcí apod.) pro zajištění hlavního předmětu díla. Předmětem plnění je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (díla) ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD.
Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 4).
V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 440 818 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
 • IČO: 00177032
 • Poštovní adresa:
  Pražská 112
  280 02 Kolín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna Středočeského kraje, místnost č. 007
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky