Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/112 Čechtice, most e. č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
podlimitní Zadáno 27.12.2018 01.02.2019 10:00
Účetní, personální a mzdové služby pro příspěvkovou organizaci Nalžovický zámek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2018 28.12.2018 12:00
Oprava střechy strojovny dolu Bytíz
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2018 09.01.2019 11:00
Analýza - využití areálu a in-line centra Vrchbělá
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2018 18.01.2019 09:00
Školní nábytek
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2018 27.12.2018 10:00
Vedení finančního a mzdového účetnictví příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2018 28.12.2018 12:00
Led svítidla
podlimitní Zadáno 18.12.2018 25.12.2018 14:00
Dodávka uhlí
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2018 07.01.2019 12:00
II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce - stavba
podlimitní Zrušeno 18.12.2018 10.04.2019 11:00
IT vybavení pro SŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2018 24.12.2018 10:00
II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD - Stavba
nadlimitní Zadáno 18.12.2018 17.04.2019 11:00
Vedení finančního a mzdového účetnictví příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2018 27.12.2018 12:00
Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků
nadlimitní Zadáno 17.12.2018 20.02.2019 10:00
Lyžařský kurz
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2018 24.12.2018 14:00
Sportovní kurz pro střední školu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2018 25.12.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016