Veřejná zakázka: III/3271 Starý Kolín, most ev.č. 3271-2 - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5022
Systémové číslo: P19V00001098
Evidenční číslo zadavatele: vz-519/19
Datum zahájení: 01.07.2019
Nabídku podat do: 21.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3271 Starý Kolín, most ev.č. 3271-2 - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
U mostu bude odbouráno stávající mostní příslušenství, stávající deska bude zesílena a opatřena novou hydroizolací. Kamenné opěry budou přespárovány, Koryto potoka bude vydlážděno kamennou dlažbou do betonu. Po pravé straně mostu bude na mostě vytvořena chodníková římsa, která bude napojena na stávající chodník za mostem. Na mostě je zavěšena chránička s kabelem. Tento kabel bude vymístěn mimo most. Součástí projektu bude i výměna vozovkového krytu v navazujícím úseku v délce 50 m.
Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí. Součástí bude rovněž inženýrská činnost k získání povolení zahájit stavební práce na opravě mostu.

Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech dotčených a sousedících pozemků.
PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.
Součástí zakázky bude i provedení hlavní mostní prohlídky, mostního listu včetně uložení do BMS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 687 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky