Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Středočeského kraje formou e-kurzů na internetu prostřednictvím e-learningového vzdělávacího portálu na období 2019 a 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 10.12.2018 10:00
Kabinet chemie a fyziky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 05.12.2018 09:00
Modernizace ICT ve škole
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2018 05.12.2018 10:00
Zajištění technického dozoru investora v rámci akce Revitalizace biotopu čolka v PP Rožmitál pod Třemšínem XI.“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2018 18.12.2018 10:00
Strategie Mladá - možnosti využití území v BVVP Milovice-Mladá v majetku Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2018 21.12.2018 10:00
Linoleum
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2018 27.11.2018 00:00
Nákup tabletů a monitoru
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2018 03.12.2018 14:00
Nákup pracovních stanic pro GIS
podlimitní Zadáno 22.11.2018 11.12.2018 10:00
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – bezbariérové úpravy
nadlimitní Zadáno 22.11.2018 02.01.2019 11:00
Dodávka konvektomatu do školní kuchyně Dětského domova Nové Strašecí včetně instalace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 29.11.2018 12:00
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - stavební úpravy
podlimitní Zadáno 21.11.2018 14.12.2018 10:00
Dodávka 2 ks vakových zvedáků včetně vaků
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 03.12.2018 13:00
Klimatizace do učebny 213
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2018 29.11.2018 12:00
Malování pokojů klientů a chodeb v Domově Sedlčany
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2018 27.11.2018 12:00
Vedení účetnictví pro PO
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2018 05.12.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016