Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Žehuňsko - Báň
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 22.03.2019 10:00
Elektrická sklopná pánev 170 l
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 21.03.2019 10:00
Údržba travnatých ploch a areálu Skanzenu Vysoký Chlumec
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 25.03.2019 11:00
Oprava šatny 58 v budově školy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 12.03.2019 00:00
Oprava věžičky na budově Gymnázia Český Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 14.03.2019 09:00
„MALOMETRÁŽNÍ STARTOVACÍ BYTY PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A AUTORSKÝ DOZOR
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2019 05.03.2019 09:00
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ŠATEN, VELÍŠSKÁ
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2019 05.03.2019 09:00
Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331
podlimitní Zrušeno 21.02.2019 18.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Štola Jarnice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Starkočský lom
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Smečenská rokle
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Skalka u Žehušic
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Milská stráň
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Les u Libeže
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 00:00
Školní statek Středočeského kraje – zdokonalení výuky – nákup strojů – středisko Mělník, Poděbrady, Čáslav, Benešov, Rakovník, Lázně Toušeň
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 05.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016