Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Červená louka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 27.02.2019 10:00
Monitoring v části přírodní rezervace Káraný - Hrbáčkovy tůně a jejím ochranném pásmu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 27.02.2019 10:00
Oprava a zateplení fasády školy
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 18.03.2019 09:00
Dodávka průmyslového válcového mandlu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 21.02.2019 12:00
Stavební úprava havarijního stavu velké jídelny Domov Hostomice - Zátor
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2019 18.02.2019 09:00
Nákup osobního automobilu se 7 místy k sezení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 18.02.2019 10:00
Stavební úpravy v kuchyňském provozu DS Vojkov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 15.02.2019 10:00
Nájem traktoru a lisu pro potřeby výuky studentů na VOŠ a SZeŠ Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2019 22.02.2019 14:00
Projekt prevence kriminality - Resocializace recidivistů ve Středočeském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 19.02.2019 10:00
Nájem zemědělských strojů pro potřeby výuky studentů na VOŠ a SZeŠ Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2019 19.02.2019 13:00
Střecha ateliéru Z. Braunerové
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2019 18.02.2019 12:00
Cyklo a pěší putování po Slovinsku
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 08.02.2019 14:00
Zajištění biologického dozoru investora v rámci akce Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná – mokřad
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 14.02.2019 10:00
výškově nastavitelná vana do koupelny DS
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 08.02.2019 14:00
Zajištění technického dozoru investora v rámci akce Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná - mokřad
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 13.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016