Veřejná zakázka: II/118 Háje - Příbram

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5304
Systémové číslo: P19V00001380
Evidenční číslo zadavatele: VZ-582/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.08.2019
Nabídku podat do: 12.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/118 Háje - Příbram
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/118 Háje - Příbram“. Stavební práce spočívají zejména v odfrézování části živičného krytu v tl. 50 mm, bude provedeno výškové vyrovnání kanal. poklopů, vpustí, vod. šoupat a hydrantů, vyrovnávka, provedení očištění vozovky, spojovací postřik a pokládka ACo 11+ v tl. 50 mm. Odfrézování a zalití příčných a podélných spár, seříznutí krajnice, zřízení krajnice, vodorovné dopr. značení – vodící proužek 12,5 cm s balotinou - zřízení včetně předznačení, VDZ plošné s balotinou a z plastů, provést návrh a projednat realizaci DIO, zajištění ohlášení stavby. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 217 123 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky