Veřejná zakázka: Most ev.č. 2427-1 před obcí Klíčany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5307
Systémové číslo: P19V00001383
Evidenční číslo zadavatele: VZ-606/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.08.2019
Nabídku podat do: 26.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most ev.č. 2427-1 před obcí Klíčany
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „Most ev.č. 2427-1 před obcí Klíčany.“

Jedná se o provedení a dokončení rozestavěné opravy mostu ev.č. 2421-1 před obcí Klíčany. Na podzim roku 2018 bylo pokáceno 13 stromů v blízkosti mostu v místě stavby. Poté byla provedena demolice původního klenbového cihelného mostu v havarijním stavu, odvoz suti na skládku byl proveden částečně. Dále bylo provedeno provizorní zatrubnění vodoteče v místě původního mostu a zemního valu pro přejezd vrtné soupravy. Následně bylo provedeno 14 ks vrtaných pilot firmou Keller, ke kterým jsou k dispozici kopie SD, prohlášení o shodě betonu a výztuže, protokoly jednotlivých pilot a výkres skutečného provedení pilot. Následně byla stavba přes zimní období přerušena a na jaře 2019, vzhledem k problémům zhotovitele, již nepokračovala. KSUS zajistila částečné odtěžení zemního tělesa a odkrytí pilot, provedení zkoušek integrity pilot a provedení podkladního betonu.

Výčet požadovaných oprav: výstavba nového rámového žlb. mostu kolmé světlosti 7,00 m na již provedených pilotách, včetně následné úpravy koryta potoka (betonové tvarovky) a okolí. Rekonstrukce vozovky v délce cca 124,89 m (silniční těleso bude vpravo za mostem a vlevo před mostem zajištěno gabionovými zdmi). Převzetí již probíhajícího DIO. Náhradní výsadba 13 stromů a následná péče o ně po dobu 5 let.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 290 723 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky