Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/237 Ruda – u rybníka Horní Kracle, zvýšení bezpečnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.09.2017 15.09.2017 09:00
III/3377 Kutná Hora, ul. Kremnická
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 10:00
Nákup učebních pomůcek pro výuku praxe žáků oboru Agropodnikání v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov na Pomněnicích
nadlimitní Zadáno 08.09.2017 13.10.2017 10:00
Audit interních procesů v příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2017 06.09.2017 10:00
BESIP – III/24635 Chramostek, svodidla
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2017 06.09.2017 10:00
Okružní křižovatka Mariánovice – západ, oplocení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2017 06.09.2017 09:00
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II.etapa, doplňkový geotechnický průzkum
podlimitní Zadáno 05.09.2017 11.10.2017 10:00
II/117 a III/23511 Žebrák, zlepšení dopravní obslužnosti – studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2017 05.09.2017 14:00
Projektová dokumentace pro akci rekonstrukce elektrických rozvodů a svítidel na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 19.09.2017 10:00
II/508 Mirošovice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 22.09.2017 10:00
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. Etapa - Obchvat Kralupy nad Vltavou - D8 MÚK Úžice, předběžný geotechnický průzkum
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2017 04.09.2017 10:00
Revize hasicích přístrojů a hydrantů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2017 04.09.2017 10:00
III/33324 Krymlov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.09.2017 01.09.2017 10:00
Solární ohřev TUV
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2017 15.09.2017 10:00
TDS - BOZP na projekt a realizaci Archeologické interaktivní expozice Stopami věků v areálu SM v Roztokách u Prahy, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2017 11.09.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016