Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2016 25.08.2016 09:00
TDS a činnost koordinátora BOZP pro projekt Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 12.09.2016 12:00
Vyhotovení PD a AD projektu Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia v Českém Brodě
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 13.09.2016 10:00
Vyhotovení PD pro provádění stavby vč. AD pro projekt Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 12.09.2016 12:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP projektu Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia v Českém Brodě
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 13.09.2016 10:00
Křinec II/329 x III/32925 – úprava křižovatky pro zajištění bezpečnosti silniční dopravy a pohybu chodců
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.08.2016 24.08.2016 10:00
Dokumentace provedení stavby a AD projektu Snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 15.09.2016 10:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 15.09.2016 10:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov SOŠIS a SOU Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 07.09.2016 09:00
Integrovaná střední škola Rakovník – Oprava kotelny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2016 23.08.2016 09:00
Obnova vodorovného dopravního značení oblast Benešov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2016 23.08.2016 09:00
Mobilní měření stavu a kluzkosti vozovky v kombinaci se stacionárním měřením a jeho vliv na zimní údržbu
nadlimitní Zadáno 23.08.2016 17.10.2016 10:00
"II/272 Benátky nad Jizerou – Zdětín – aktualizace projektové dokumentace“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.08.2016 22.08.2016 10:00
Zajištění funkce TDS a koordinátora BOZP pro projekt Energetické úspory na objektu DÍLEN – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 07.09.2016 12:00
Zajištění funkce TDS a koordinátora BOZP pro projekt Energetické úspory na objektu ŠKOLY – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 07.09.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016