Veřejná zakázka: Malířské práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5819
Systémové číslo: P19V00001895
Datum zahájení: 10.11.2019
Nabídku podat do: 20.11.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Malířské práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Tato VZMR řeší Malířské práce v interiéru budovy Gymnázia Český Brod po rekonstrukci dle projektu OPŽP „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“
Výmalba prostor, specifikovaných v položkovém rozpočtu, musí být realizována po náročném souboru stavebních prací na výměnách všech otvorových výplní a po realizaci rozvodů potrubí vzduchotechniky, Učebny byly zaprášeny cihelným prachem z bouracích prací při otevírání vertikálních šachet v nosné stěně budovy.
Budova gymnázia prošla od podzimu 2018 rozsáhlou rekonstrukcí, která se týkala 8 základních oblastí. Většina činností probíhala v budově, resp. na plášti budovy. V důsledku výměny otvorových výplní v rámci projektu musela být nová okna a dveře zednicky zapraveny. Práce na projektových cílech v oblasti vzduchotechniky přinesly nutnost vybourat stávající ventilační šachty. Projekt OPŽP „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“ počítal s výmalbou pouze na těch místech (např. jenom okolo oken), která byla stavební činností zasažena. Projekt nekalkuloval s nutností vymalovat celý prostor, který byl stavebními činnostmi sekundárně zaprášen. Důsledná výmalba všech prostor je zdůvodnitelná také hygienickými požadavky na prostory ve škole.
Stěny učeben a na chodbách bude v mnoha případech nutné omýt a zbavit vrstev starého nátěru. V učebnách budou prováděny (obnovovány) také nátěry linkrust.
Posuny podloží budovy, způsobené suchými roky, ale také změnami v rozložení hmot v podkroví budovy, zapříčinily vznik prasklin ve zdivu, které bude nutné kvalifikovaně zacelit (bandáže). V prostoru tzv. lucerny schodiště“ bude třeba postavit lešení.
Charakter a rozsah stavby vyžaduje, aby celou její realizaci měla ve výhradní kompetenci odborná firma, která bude garantovat i všechny záležitosti dodržení pravidel BOZP. Práce proto bude provádět firma, která zvítězí ve veřejné zakázce malého rozsahu, zadáno prostřednictvím EZAK a bude s ní sepsána smlouva o dílo.
Upozorňujeme, že budova gymnázia je situována v městské památkové zóně a na kvalitním výsledku zakázky má zájem nejen zadavatel, ale také památkáři. Proto vyžadujeme od firem, které se budou o zakázku ucházet, portfolio jejich předchozích zakázek a kladné reference.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, krycí list rozpočtu, výkaz výměr a slepý rozpočet (přílohy č. 1 a přílohy č. 5 až 6 této zadávací dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 206 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616
 • IČO: 48665967
 • Poštovní adresa:
  Vítězná 616
  282 27 Český Brod

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vítězná 616
282 27 Český Brod

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky