Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Malířské práce dětský domov a základní škola
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 26.06.2019 12:00
Zajištění praktického výcviku řízení vozidel skupiny B a C 2019/2020
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 04.07.2019 09:00
Oprava oken
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 02.07.2019 10:00
Výměna plynových kotlů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 27.06.2019 10:00
Dovybavení školní zubní laboratoře
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 27.06.2019 10:00
Projektová dokumentace - skladová a instruktážní hala
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 27.06.2019 12:00
Dovybavení odborné učebny ošetřovatelství I
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 27.06.2019 10:00
Dodávka ICT a licencí SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 24.06.2019 12:00
Nákup žacího traktoru
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 21.06.2019 11:00
Revizní, servisní a montážní práce v oboru elektro.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 21.06.2019 10:00
Vybudování výtahu budova č. 1 a č. 2.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 01.07.2019 09:00
Dodávka mlžné komory
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 10:00
„Nákup ICT vybavení - Podpora výuky na SOŠ a SOU stavební Kolín“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 10:00
Dodávka elektromobilní sestavy
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 10:00
Demonstrační sady
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016