Veřejná zakázka: III/11447 – křižovatka s III/11447a – křižovatka s III/11438-PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5837
Systémové číslo: P19V00001913
Evidenční číslo zadavatele: vz-725/19
Datum zahájení: 13.11.2019
Nabídku podat do: 22.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/11447 – křižovatka s III/11447a – křižovatka s III/11438-PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
na opravu silnice v rozsahu DSP+DZS/PDPS, sloužící pro ohlášení údržby a výkon autorského dozoru po dobu výstavby (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736102, ČSN 736201) TKP a TP.
Technický popis stávajících objektů:

• Oprava silnice III/11447 v km cca 10,400 – 12,710 provozního staničení, řešení odvodnění silnice a obnova dopravního značení

• Začátek úseku u příčné spáry v blízkosti křižovatky se silnicí III/11447a

• Konec úseku na hraně křižovatky se silnicí III/11438

• Nutná diagnostika vzhledem k tomu, že skladba stávající vozovky není známá

• Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Budou vyřešeny případné přeložky IS, POV a DIO.

• Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí.

Návrh řešení:
• Provedení opravy stávající silnice na základě výsledků diagnostiky

• Řešení odvodnění silnice
Oprava bude prováděna za omezení dopravy. Součástí plnění je projekt DIO a jeho projednání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 862 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky