Veřejná zakázka: III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5824
Systémové číslo: P19V00001900
Evidenční číslo zadavatele: VZ-703/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-040093
Datum zahájení: 08.11.2019
Nabídku podat do: 17.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce stávající silnice III. třídy číslo III/2746, která se nachází jihovýchodně od města Mladá Boleslav. Jedná se převážně o extravilánovou komunikaci spojující silnici I/38 (směr Nymburk) s městem Dobrovice. Část úseku této silnice tvoří zároveň obchvat obce Libichov. V současné době je tato silnice využívána zejména těžkou nákladní dopravou, jakožto přístupová trasa do cukrovaru a lihovaru ve městě Dobrovici. Stávající silnice nevyhovuje pro dané dopravní zatížení svým šířkovým uspořádáním, absencí nezpevněných krajnic, nedostatečným odvodněním silničního tělesa a celkovou nehomogenitou trasy. V rámci rekonstrukce silnice budou tyto nevyhovující aspekty upraveny. Dále dojde také k vybudování několika trubních propustků, rekonstrukci mostu s ev. č. 2746-3 a v neposlední řadě i přeložkám sdělovacího a silového vedení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 60 229 382 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky