Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava a montáž datové sítě wifi
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2022 07.03.2022 08:00
Výjezdní zasedání odboru ŘDP a FIN
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2022 07.03.2022 00:00
Uveřejnění výsledku zadávacího řízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2022 04.03.2022 18:55
PD na akci Rekonstrukce železniční vlečky - součást projektu Cestou uhlí a železa
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2022 18.03.2022 10:00
Podpora softwarového řešení iTop (IT provozní portál) a související služby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2022 17.03.2022 10:00
Myčka do školní kuchyně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.03.2022 02.03.2022 00:00
Dodávky pekárenských výrobků
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 18.03.2022 13:00
Hornické slavnosti v Příbrami 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2022 01.03.2022 12:00
Průběžná aktualizace územně analytických podkladů Středočeského kraje a zajištění souvisejících odborných činností pro období 2022-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 14.03.2022 09:00
Zahraniční stáže pedagogů
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2022 24.03.2022 10:00
Sportovní soupravy pro výpravu Středočeského kraje na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 14.03.2022 12:00
Zabezpečení akce „Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2021“, zajištění moderátora a hudby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2022 28.02.2022 13:00
Migrace dat v rámci nového serverového řešení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2022 28.02.2022 12:00
III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací
podlimitní Zadáno 28.02.2022 20.04.2022 10:00
Nákup IT vybavení 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.02.2022 08.03.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016