Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast B7 – Kutnohorsko
nadlimitní Zadáno 16.09.2022 29.11.2022 23:59
Adaptační pobyt Rokytnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.09.2022 16.09.2022 00:00
Rekonstrukce sociálních zařízeních v budově KÚ – 4. etapa
podlimitní Zadáno 14.09.2022 03.10.2022 10:00
Školní nábytek - vybavení učeben
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.09.2022 14.09.2022 07:00
Účetní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2022 26.09.2022 09:00
II/611 Starý Vestec, propustek
podlimitní Zadáno 13.09.2022 05.10.2022 09:00
Výměna oken Modrý bod
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.09.2022 13.09.2022 11:00
III/11515 Dolní Roblín, nestabilní skalní masiv
podlimitní Zadáno 13.09.2022 13.10.2022 09:00
Fixační límce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2022 23.09.2022 10:00
Elektronizace centrální evidence a správy majetku SK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.09.2022 12.09.2022 12:00
Oprava ústředny EPS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.09.2022 12.09.2022 10:00
Dodávka a montáž elektrické požární signalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2022 03.10.2022 10:00
Primatábor 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.09.2022 09.09.2022 09:00
Zabezpečení servisu kopírovacích strojů v období 2022-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2022 19.09.2022 09:00
LTO nákup
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.09.2022 08.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016