Veřejná zakázka: Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 8693
Systémové číslo: P21V00000887
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-031201
Datum zahájení: 25.08.2021
Nabídku podat do: 08.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ jsou stavební úpravy na snížení energetické náročnosti budovy školy, spočívající ve výměně původních otvorových výplní, v zateplení stropu nad posledním podlažím, výměně osvětlovacích těles a v rekonstrukci rozvodů elektřiny.
Veškeré podmínky, práva a povinnosti v rámci realizace veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 této ZD.
Zadávací řízení probíhá v podlimitním řízení dle Zákona a v souladu s platnými „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 98 463 948 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mladá Boleslav

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211
 • IČO: 48683868
 • Poštovní adresa:
  Palackého 211
  293 01 Mladá Boleslav

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ( https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00008693)

Kontakt

Datum prohlídky místa plnění: 02.09.2021 10:00:00

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy