Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 [IČO: 48683868]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.09.2021 14:00:30
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Výše uvedený zadavatel Vám upřesňuje informaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.
Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce končí dne 27. 9. 2021 v 10:00 hodin.

Mgr. Hana Korfová
kontaktní osoba


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 4.pdf (480.00 KB)
- Příloha č. 1 - VZD 4_Gy Pekaře MB_slepý výkaz.xlsx (678.80 KB)