Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 [IČO: 48683868]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.09.2021 13:11:23
Předmět VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.
Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce končí dne 27. 9. 2021 v 10:00 hodin.

Mgr. Hana Korfová
kontaktní osoba


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (269.60 KB)
- Příloha č. 1 - D1.1.10 Návrh - půdorys 1.NP.PDF (1.20 MB)
- Příloha č. 2 - Ilustrační foto kování.pdf (350.95 KB)
- Příloha č. 3 - Palackého 211, výměna oken Pekař.pdf (64.52 KB)
- Příloha č. 4 - Palackého 211, výměna oken tělocvičny, zateplení stropu Pekař.pdf (57.08 KB)