Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 [IČO: 48683868]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2021 16:29:22
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Výše uvedený zadavatel Vám upřesňuje informaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.
Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce končí dne 27. 9. 2021 v 10:00 hodin.

Mgr. Hana Korfová
kontaktní osoba


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3.pdf (260.86 KB)