Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 [IČO: 48683868]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2021 09:36:58
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Vážení,
výše uvedený zadavatel Vám upřesňuje a doplňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce končí dne 26. 10. 2021 v 10:00 hodin.

Mgr. Hana Korfová
kontaktní osoba


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 5.pdf (317.76 KB)
- Příloha č. 1 - Aktualizovaný návrh smlouvy o dílo_ze dne 21.9.2021_VZD 5.DOC (362.50 KB)
- Příloha č. 2 - Aktualizovaný výkaz výměr_ze dne 21.9.2021_VZD 5.xlsx (678.87 KB)