Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 [IČO: 48683868]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2021 17:42:56
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel tímto činí vysvětlení k zadávací dokumentaci z vlastní iniciativy zadavatele. Zadavatel sděluje dodavatelům, že provedl úpravu ve smlouvě o dílo, která je přílohou této zprávy.
S ohledem na tuto skutečnost prodloužil zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce končí dne 8. 11. 2021 v 10:00 hodin.

Mgr. Hana Korfová
kontaktní osoba


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 6.pdf (306.43 KB)
- Příloha č. 1 - Aktualizovaný návrh smlouvy o dílo_ze dne 5.10.2021_VZD 6.DOC (369.00 KB)