Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem VZ jsou stavební úpravy na snížení energetické náročnosti budovy školy, spočívající ve výměně původních otvorových výplní, v zateplení stropu nad posledním podlažím, výměně osvětlovacích těles a v rekonstrukci rozvodů elektřiny.
Veškeré podmínky, práva a povinnosti v rámci realizace veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 této ZD.
Zadávací řízení probíhá v podlimitním řízení dle Zákona a v souladu s platnými „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“.
Místo plnění: Mladá Boleslav
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ( https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00008693)
Kontakt: Mgr. Hana Korfová
e-mail: korfova@kr-s.cz
tel.: 733 796 712
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.10.2021 10:00
Datum zahájení: 25.08.2021 18:00