Smlouva: Aktivizační centrum – denní stacionář

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1209
Datum uzavření smlouvy: 30.06.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 434 761,14
Cena v Kč vč. DPH: 8 996 061,14
Zadávací řízení: Aktivizační centrum – denní stacionář

Název (předmět)

Aktivizační centrum – denní stacionář

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přestavbě dvou chátrajících objektů, z nichž jeden je kulturní památka a musí se mu zachovat původní struktura venkovního zdiva. Stavební práce dále zahrnují vestavbu dalšího objektu, který stávající objekty spojí v jeden k využití
zázemí pro sociální službu denního stacionáře. Součástí je též oprava zpevněných ploch, podle vydaného stavebního povolení a závazného stanoviska Národního památkového ústavu. Zhotovitel musí během stavebních prací respektovat restaurátorský dohled.

Zadavatel

  • Úřední název: Centrum 83 Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 00874680
  • Poštovní adresa:
    Václavkova 950
    293 01 Mladá Boleslav

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy