Smlouva: Podpora ICZ e-spis LITE®

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1199
Evidenční číslo: S-3720/INF/2020
Datum uzavření smlouvy: 18.06.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 866 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 257 860,00
Zadávací řízení: Podpora ICZ e-spis LITE®

Název (předmět)

Podpora ICZ e-spis LITE®

Stručný popis

Zadavatel ve své infrastruktuře provozuje informační systém ICZ e-spis LITE®“, v němž formou hostovaného řešení vykonávají jím zřizované a zakládané organizace elektronickou spisovou službu (dále jen „informační systém“). Zadavatel je držitelem multilicence informačního systému, organizací, které ho využívají jako elektronickou spisovou službu je v současnosti více jak 180, v budoucnu se mohou připojit i další. Seznam organizací, které aktuálně využívají informační systém, je přílohou č. 8 zadávací dokumentace.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění podpory informačního systému dle požadavků zadavatele popsaných v příloze č. 6 – Technická část zadávací dokumentace. Bližší specifikace systému je kromě přílohy č. 6 i v příloze č. 7 – stávající síťová infrastruktura.
Vybraný dodavatel zajistí maintenance a podporu systému, školení a konzultace uživatelů a administrátorů systému.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor informatiky
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy